Wieczerza Pańska cd. – Tomasz StańczakWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Hbr 10:11-12
Hbr 10:15-18
1Kor 11:26
Mt 26:26-28
1Kor 11:23-26
Mt 26:26-28
1Kor 5:7b
Hbr 8:6,12
Wj 24:8
Wj 31:18
Jr 31:31-34
Hbr 8:10
1Kor 11:28,29-32