Przyjście Jezusa Zbawcy z perspektywy grzesznego człowieka splecione z przyjściem Jezusa Zbawcy narodu żydowskiego – Daniel KrowarschWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 10:4
2Tm 3:1-5
1Kor 1:21-25
Mt 1:1
Rz 5:12
Rz 3:10-12
Rdz 6:5-8
Rdz 12:18
Iz 59:1-2
Hbr 10:1-4
Ga 3:10-13
Jk 2:10
Rz 3:19-20
Hi 19:25-27
Ps 27:1
Iz 43:11-13
Iz 45:21b
J 14:6
Mt 26:38-39
1J 4:9-10
1J 4:14
Ef 2:1,4-5,8
Ga 1:4
Rdz 32:24a
Joz 5:13a
Sdz 2:1a,4
Sdz 6:11-12
Hbr 2:14-17
1P 1:18-20
1Kor 15:21
J 18:37b
Hbr 10:4-9a
Hbr 10:19-20
1J 4:2
2J 1:7
Rz 11:17-18a
Rdz 49:10
Pwt 18:15
2Sm 7:4,12-17
Ps 85:12;89:4;19
Iz 9:6-7
Iz 11:1-10
Jr 23:5-6
Jr 33:17
Jr 31:31
Am 9:11
Oz 12:9
Za 9:9
Iz 40:1-5
Ml 3:1
Dn 9:26a
Łk 1:1,5
Łk 3:23a
Ga 4:4
Iz 7:14
Mt 1:18a,21-23
Rdz 3:15
J 1:14
2Kor 8:9
Flp 2:5-7
Mk 10:45
Łk 1:5-7,13,17,20
Łk 1:36,38
Łk 1:41-43,46-48,54-55
Łk 1:67-69,76-77
Łk 1:65
Łk 2:8-9
Łk 2:25-26
Iz 40:1-2
Łk 2:30-32
Iz 42:6
Iz 49:6
Łk 2:34
Łk 2:36-38
Mt 2:1-3
Łk 3:23