Boży pokój – Flp 4:7 – Dario BotasWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Flp 4:7
Hi 1:13-22
Jk 5:11
Rz 5:3-5
Flp 4:6