Zapowiedź nienawiści ze strony świata – J 15:17-27 – Andrzej PudziszWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 15:17-27
J 13:34-35
J 15:12
J 15:14
Mt 16:22
1P 4:3-4
Dz 4:18
Dz 5:40
Dz 26:9
1Tm 1:13
Ps 35:19
Ps 69:4 (UBG)
Ps 109:5
Mt 28:19-20