Jak powinno wyglądać nasze życie w świetle pouczeń, które Tytus miał przekazać wierzącym z Krety – Tt 2 – Szymon MatusiakWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Tt 1:16
Tt 2
Iz 46:3-4
1Tm 4:10