Bóg w dziele zbawienia człowieka – Maciej KosatkaWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 1:1-5
J 1:6-13
Rz 1:19-20
J 1:18