Bolesław GiertlerWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 8:3
Ps 147:4
J 16:23
Ps 50:15
Mt 21:22
Rz 8:26
Mt 6:5-7
Iz 59:2
Ps 66:18
Jk 4:2-3
Kol 4:2
J 13:9-10
Mt 18:19-20
Dz 12:5
Dz 2:42
Mt 14:23
Mk 1:35
Dz 1:14
Dz 4:31
Dz 16:25
1Kor 1:16
Obj 5:8
Obj 8:3
Flp 4:6-7