Gra w drużynie Chrystusa – Dz 2:22-24,32-41 – David MonteathWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Dz 2:22-24,32-41
Dz 1:5
Dz 2:4
Dz 2:13
Dz 2:7
Dz 2:8
Dz 2:12
Dz 2:21