Mój dom jest domem modlitwy – J 2:13-25 – Igor WłosekWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 2:13-25
Mt 21:9
Mt 21:10-20
Iz 56:4-7
Jr 7:1-11
Mk 11:11-21
Łk 19:41-48