Duch Święty, który działa w Kościele – Rz 8:1-2 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rz 8:1-2
Rz 5:12,15,17,19
Rz 1:28-32
Rz 1:18
Dn 12:2
Rz 3:10-11; 6:23
Iz 64:6
Jk 2:10
Rz 3:20
Rz 7:7-8
Rz 9:31-33
Hi 19:25-27
Ps 51:2,8,17-18
Ps 119:81, 13:5
Rz 6:23; 3:23-25
J 14:6
Rz 6:13-15
Rz 13:13-14
1Kor 1:27
1P 1:15-16
Jer 31:33
Ez 36:26-27
J 16:8,13-14
J 10:14
Rz 8:14-16
J 10:16
Rz 8:26-29
1P 2:2
Ps 119:105; 17:4; 119:9,11
Hi 23:12
Ez 12:10-12
Rz 1:28
Ps 119:50
Rz 15:4-6
Ef 4:14
2Tm 4:3-4
2Tm 3:16-17
J 16:13-15
2P 1:2-3