Kim jest Duch Święty? | Igor Włosek
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Pwt 4:35
Pwt 6:4
Wj 20:3
Iz 46:9
Ef 4:4-6
Wj 4
Ps 82
Rdz 1:26,11:7
Iz 48:16,59:20
Ps 51:11
Ps 110
Mt 3:16-17
Mt 28:18-20
J 5:21-23
J 10:30
J 15:26-27
2Kor 13:13
Hbr 10:15-17
1J 5:7-8
Dz 5:3
Dz 7:51
Dz 10:19
Dz 15:28
Dz 16:6-7
Dz 20:28
1J 3:20
Łk 19:40
Rz 5:17
Ef 4:30
Rdz 1:2
2Sm 23:2
Mi 3:8
Dz 1:16
Rdz 41:38
J 3:5-7
J 7:39
J 16:7-14
2P 1:21
1Kor 6:19
Dz 19:1-2