Duch Święty działający w historii | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rdz 1:1-2
Rdz 41:38
Wj 31:3
Lb 11:25
Lb 24:2
Sdz 3:10
Sdz 13:25
Sdz 16:20
1Sm 10:1,9-10
1Sm 16:13-14
2Sm 23:2
2Krn 15:1-2
Ne 9:20
Jb 33:4
Ps 104:30
Iz 42:1-7
Iz 63:10-11,14
Mt 9:27-31
Mt 11:2-6
Mt 12:22-24,30-34
J 10:27-29
Łk 1:35
Łk 4:1
Łk 4:18
Łk 10:21
Łk 11:13
J 7:37-39
J 16:7-8,12-15
Dz 2:1-4
Dz 11:16-17
Dz 28:25
Rz 5:5
Rz 8:9
Rz 8:14
Rz 8:16
Rz 8:26
1Kor 2:12-14
1Kor 6:19
Ef 1:13-14
2P 1:21
Jd 19
J 14:16
Rz 8:8-17