Duch Święty działający w Kościele | Andrzej Pudzisz

https://youtu.be/sAANE_5-LAIWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 1:32-33
Dz 1:4-5
Dz 2:1-4
1Kor 12:12-13
Ef 4:1-5
J 10:27-29
1Kor 12:30
Mt 28:18-20
2Kor 1:21-22
Ef 1:13-14
Ef 4:30
Rz 8:9-11
1Kor 3:16
1Kor 6:19
J 14:16
Dz 6:3-5
Dz 11:22-24
Dz 13:52
Ef 5:18-21
Rz 1:28-29
Ga 5:19-23
Ef 5:8-11
Rz 12:1-8
1Kor 12:4-11
1Kor 12:27-30
Ef 4:11-12
1P 4:8-11