Czy drzewo może żyć bez korzeni? – Kazimierz Barczuk