Czy drzewo może żyć bez korzeni? – Kazimierz Barczuk


Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3 – kazanie