Społeczność z Panem – Ps 105 – Krzysztof MalinowskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 42:1
Ps 105:4
Ps 105:1-11,12-17,23,26,37-41,42-45
1Krn 16
Pwt 10:16
Pwt 30:6
Rz 2:29
Kol 2:11-12a
Ga 3:29
Rz 4:11-13
Wj 25:8
Wj 29:45-46
Ez 34:23-24
Za 8:7-8
2Kor 6:16b
Obj 21:2-4
Jr 29:14
Jk 4:8
Hbr 10:19,21-22
Mt 7:7a