Wszystko jest przygotowane dla uczniów aby byli na zawsze z Jezusem u Ojca – J 14:1-14 – Tomasz StańczakWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 14:1-14
Hbr 10:12-14
J 13:37-38
J 12:44-46
1J 2:23
J 5:23
Obj 3:12
1Tes 4:14-17
J 7:38-39
Dz 11:15