Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni – 1Tm 2:1-7 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Tm 2:1-8
1Tm 3:15
Dz 19:10
Dz 20:17
Dz 20:28-30
Obj 2:2-5
1Tm 3:15
1Tm 2:1-4
Tt 2:11
Jon 4:9-11
Lb 14:19-20
Dn 9:17-19
Dz 7:59-60
Rz 9:1-4
Rz 10:1
1Tm 2:1
1Tm 2:1-2
1Tm 2:4
Ez 33:11
Dz 17:30
Tt 2:11
Dz 3:25-26
1Tm 2:2
Rz 13:1-5
1P 2:17
Tt 3:1-3
Ef 6:12
2Kor 10:4-5
2Tm 3:12
1Tm 2:3-7
2Kor 5:20-21
Ef 1:4-5
J 17:21-23
Ez 33:11
Rz 3:23
2Tm 2:19
1Tm 2:3
1Tm 2:3
Iz 45:21-22
2P 3:9
Rz 11:33-36
1Tm 2:6
J 10:17-18
Obj 22:17
Ga 4:4-5
1Tm 2:7
1Tm 2:1-4