Jezus Chrystus: Prorok, Kapłan, Król – Mt 21:1-11 | Jim Fleming
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 21:1-11
J 1:21,25,29