Słowo Boże orężem wierzącego – 2 Tm 3:10-17 | Igor WłosekWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Dz 13
J 15:18-23
2 Tm 3:13,14
2 Tm 1:5
2 Tm 3:15-16
1 Tm 5:18