Jezus przyjdzie wkrótce, uświęcajmy nasze życie – 1Tes 4:13-18 – Daniel KrowarschWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Tes 5:21-23
1Tes 4:13-18
Dz 1:6-7
Obj 22:16-21
1Kor 15:51
2Kor 4:14
2Kor 5:1-2
J 11:43-44
Kpł 23:24
Mt 24:15-31
Obj 11:15
2Kor 12:2
Obj 12:5
Obj 19:7
1P 1:18-19
J 14:1-3
2Kor 11:2
1Kor 3:10-15
2Kor 5:10
Iz 25:6
Iz 13:9-13
Obj 3:10-11
1Tes 1:10
Rz 5:9
1P 4:7-11