Zmartwychwstanie z grzechu do życia w Chrystusie – Ef 2:1-10 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ef 2:1-3
Rz 5:12
Rz 3:10-12
Rz 1:29-31
Ef 4:18-19
Ef 2:4-7
Rz 3:23-24
Rz 5:8-9
Ef 1:3-14
Ef 2:8-9
Rz 5:1-2
Rz 3:27-28
Ef 2:10
Rz 12:1-2
Ef 4:25-32
Ef 5:1-2