Zewnętrzne symbole religijne a moc krzyża i nowe stworzenie – Ga 6:11-18 – Daniel KrowarschWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ga 6:11
Ga 6:12-13
Dz 15:1
Mt 23:15
Ga 6:14
Ps 101:7-8
Rz 10:2-4
Flp 3:7-9
Mt 16:24-26
Ga 6:15
Rz 2:28-29
Jr 31:33
Ez 11:19
Flp 3:12
Ga 6:16
J:14:27
Flp 4:4-7
J 1:47-49
Ga 3:28-29
Ga 6:17
2Kor 11:23-25
Ga 4:19a
Ga 6:18