Jezus Chrystus orędownikiem – Ludwik MargielaWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 14:16-17
1J 2:1-2
Rz 8:34
Rdz 3:15b
J 3:17
1J 2:2
Kol 3:3
Jk 1:14-15
J 1:12-13
1P 3:18
1Tm 2:5
1J 2:1
J 14:16
J 16:7-8
Rz 8:26
2Kor 5:21
Mk 15:28b
Hbr 7:25
Hbr 9:27