Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał – J 3:16 | Ludwik Margiela
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 3:16
Rdz 14:17-20
Wj 4:21-23
Kol 1:15-17
J 1:18
Rz 8:14-17
Hbr 11:17
Rdz 26:1-4
Hbr 9:28
1J 2:15
J 3:14-16
Lb 21:4-9