Wiara Rachab – Joz 2 | Ludwik Margiela
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Hbr 11:31
Joz 2
Rdz 14:13-14
Rdz 28:10,14
Pwt 34:1-4
Joz 1:6,7,9
Joz 1:8
Jk 1:22
Joz 1:2
Łk 14:28-31
1P 1:8
Jk 2:21-25
Ps 86:15