Szczęśliwy człowiek, który ma upodobanie w Bożym Słowie – Ps 1 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 1
Dz 4:25
Prz 8:4-5,10-11
Pwt 17:18-20
Joz 1:7-8
Prz 3:1
Kzn 1:1-3
Kzn 12:11-14
Jk 1:22-24
Mt 5:17
Łk 24:17
Ps 32:1-2
Pwt 28
Jr 17:5
Mt 6:25
Flp 4:12-13
J 15:1-8
Ga 5:22-26
2P 1:3-4
Ps 37:35-36
Hbr 9:27-28
J 3:18-19
Ps 139:1-6
Prz 25:2
1P 2:9