Salomon, Balaam, Jozue, Dawid – podążanie za Bogiem i Bożym Słowem – Daniel KrowarschWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
2Sm 12:24-25
2Krn 1:10-12
1Krl 4:29-30
1Krl 11:1-10
Kaz 2:4-10
Kaz 1:2-3
Kaz 3:19
Kaz 1:14
Ps 9:1-2 [UBG]
Lb 22:1-12
Lb 22:20
Lb 22:35
Lb 23:4-5
Lb 23:16
Lb 24:2-4
Joz 13:15-22
2P 2:15
Jud 1:11
Obj 2:12-14
Mt 7:21-23
Rdz 4:3-8
Wj 33:7-11
Lb 27:12-18
Joz 24:31
Ps 27:4
Ps 84:10-12
Łk 10:38-42
Ps 42:1-5
Ps 63:1-2
Flp 3:4-8
Ps 1:1-2
Ps 119:15,97,99
Ps 143:5
Ps 119:105
Ps 132:1-12
Iz 9:6-7
Ps 16:5
Ps 37:4-5
1Krl 14:8
1Krl 15:5