Nagrody czekające naśladowców Chrystusa – 1Kor 3:10-15, 1Kor 9:24-27 | Tomasz Stańczak
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Kor 6:20
Obj 2:7,11,17
1J 5:4-5
Rdz 15:1
1Kor 3:10-15
2Tm 4:6-8
1Kor 9:24-27
Mt 10:37-42