Przebaczenie, pojednanie i potrzeba pośrednika – Flm | Kenneth V. Botton
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Flm 1:1-25
Kol 4:1
Mt 25:41
Obj 5:12
2Kor 5:21
2Kor 5:16-21