Jezus Chrystus jest Synem Boga – Dz 8:26-40 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Dz 8:26
Dz 8:1-3
Dz 9:1-2
Dz 8:4-8
Dz 8:9-12
Dz 8:27-29
J 6:44
Dz 8:30-34
Dz 8:35
Iz 53
Rz 6:3-11
Dz 2:36
Dz 2:37
Dz 2:38-40
Dz 2:41
Dz 8:36-38
Dz 8:39-40
Ga 5:22-23a
Mt 28:19-20