Paweł rozprawia się z fałszywą ewangelią – Ga 1:1-10 – Bolesław GiertlerWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ga 2:20-21
Ga 5:24
Ga 6:14
Ga 2:20
Ga 3:3
Ga 6:14-15
Ga 5:4
Ga 1:1-10
Ga 4:16
Ga 1:1-2
Ga 1:3-5
Ga 1:6
Ga 1:7
2Kor 11:4
Ga 4:14
Ga 1:8-9
Rz 1:16-17
Rz 3:23
Rz 6:23a
Ga 1:10
1Kor 11:1