W kim pokładasz swoją ufność? – Iz 42:10-17 – Andrzej PudziszWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Iz 42:10-17
Łk 4:14-21
Iz 61:1-3
Iz 42:2-3a
Iz 42:9
Iz 42:6-7
Obj 14:1-3
Iz 42:1b,4
Iz 42:8
Rz 3:10
Rz 6:23