(Nie)posłuszeństwo przekazanej nauce o życiu chrześcijańskim – 2Tes 3:6-15 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
2Tes 3:4-5
2Tes 3:6-15
1Tes 4:1-12
1Tes 5:14-22
2Tes 2:1-3
1Kor 11:1
Dz 20:33-35
1Tm 5:17-18
1Kor 9:13-15
1Tes 2:5-12
1Tm 5:11-15
Ga 6:9-10
Jk 4:17
1Kor 5:1-5
Mt 18:15-18
1Tm 5:19-20
2Tes 4:9-12
1Tes 5:14-24
2Tes 3:16