Książę Pokoju, zachęta, Dzień Pana i praktyczne wskazówki – 2Tes 3:16-18 i podsumowanie listu | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
2Tes 3:16-18
J 14:27
2P 1:2-3
Iz 9:6-7
J 1:1-4
1Kor 8:6
Hbr 1:3
Iz 53:5-6
Iz 65:1
Ef 2:4-5
Pwt 18:18
2Tes 1:4-5
Dz 14:22
2Tes 1:7-8
1Tes 1:9-10
1Tes 5:9
2Tes 2:3
2Tes 3:6-13
Jk 5:7-8
1J 2:28
Obj 22:20
2Tes 3:5