Chleb żywota – J 4 – Tomasz StańczakWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
J 4:3-6
J 1:18
J 4:9
J 4:11
J 4:18-19
J 4:29
J 4:31-43
J 2:19-21
J 6:40,56