Dobra nowina o usprawiedliwieniu grzesznika – Rz 3:21-31 – Andrzej PudziszWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rz 1:18-22
Rz 1:28-32
Rz 2:17-24
Rz 3:9-18
Rz 3:21-31
Rz 3:19-20
Iz 51:5-8
Dn 9:24
1P 1:17-19
Rz 4:1-5
1Kor 1:28-31
Rz 10:4-13
Ga 3:23-29
Rz 6:15-23
Rz 5:6-11