Przeciwstawcie się diabłu i zbliżcie się do Boga – Jk 4:1-10 – Andrzej PudziszWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mt 13:55
Jk 1:1
Jk 1:9-11
Jk 4:13-16
Jk 5:4-6
Jk 2:5-7
Jk 4:11-12
Jk 5:7-10
Jk 3:4-5
Jk 3:9-16
Jk 5:13-20
Jk 4:1-10
Łk 9:23-27
Jk 1:22-25