Bóg słucha naszych modlitw i odpowiada na nie – Rz 8:26-27 – Krzysztof MalinowskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ps 37:4
Łk 2:25-27,37
Hbr 10:19-22
Rz 8:28
Rz 8:1,3-4,9b-10,15-16,19,22-23
Rz 8:26-27
Rz 8:31-35,37-39
Hbr 4:14-16
J 14:16
Ps 50:15
J 14:13