Właściwe postawy wierzącego wobec ziemskich zwierzchności, fałszywych nauczycieli i doczesnego bogactwa – 1Tm 6:1-10 | Daniel Krowarsch
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
1Tm 6:1-10
Mt 11:28-30
Mt 20:28
Ga 5:13
1P 2:13-16
1P 2:18-20
Kol 3:22
Tt 2:11-14
Ga 3:27-29
Ga 6:9-10
Kol 3:22-25
1Kor 7:21-22,31
Dz 20:27-32
1J 2:14
Ef 6:17
Kol 3:16
1P 2:2
1P 1:14-16
Mt 7:15-20
2P 2:18
Jk 3:14-16
1Tm 4:1
1Kor 2:16
2Tm 2:18
2Tm 3:8
2P 2:15
Obj 2:14
Dz 8:18-23
1J 2:15-16
2Tm 4:3-4
2Kor 9:8
Flp 4:19
Ps 63:1-5
Hi 1:21
Mt 6:19-20
Kaz 5:10-11
Jk 4:1-2
Joz 7:1
Joz 7:21
Joz 7:25
2Krl 5:20
2Krl 5:23
2Krl 5:27
Mt 6:19-21
Flp 3:17-20