Zmartwychwstanie – Rafał GiertlerWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Hbr 13:8
1Kor 15:14
Łk 24:9-11
J 21:3,5-6,9,11
J 20:24-25
Obj 1:17a
Dz 17:32
Dz 9:3-5
Dz 4:33
1Kor 15:22-23
1Tes 4:17
J 14:2-3
Rz 4:25-5:1
Rz 8:34
1Tes 4:17-18