Wspomnienie dzieł Pana w chwili załamania – Ps 77 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Rz 15:4
Ps 77