To nie dzięki naszej sprawiedliwości – Pwt 9:1-7 | Igor Włosek
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Pwt 9:1-7
Obj 21:10-12
Obj 21:6-8
J 14:1-3
1J 4:21-5:3