Bóg nauczycielem w cierpieniu wierzącego – Jb 36:1-23 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Jb 36:1-4
Jb 37:16
Jb 36:5-7
Mt 16:27
Jb 36:8-12
Ps 119:65-72
Jb 36:13-16
Jb 36:17-21
Jb 33:8-12
Jb 36:22-23
Jk 1:2-4
Rz 5:1-5
Rz 8:28-30