Pokora i wywyższenie Chrystusa – Flp 2:6-11 | Andrzej Pudzisz
Wykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Flp 1:3-6
Flp 1:9-11
Flp 2:5-11
J 1:1-4
J 5:17-18
J 10:30-33
J 14:8-11
Mt 20:28
J 1:14-18
J 13:1-5
J 4:34
J 5:30
J 6:37-40
J 15:13
J 19:30
J 13:31-32
J 17:1-5
J 20:26-29
J 3:16-19
J 3:35-36
J 10:9
J 14:6