Musisz uwierzyć, że Bóg wynagradza tych, którzy go szukają – Hbr 11 – Krzysztof MalinowskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Hbr 11:6
Hbr 11:1
Hbr 11:13,16
Hbr 11:32-40
Hbr 12:1a
Hbr 11:34,37
Dz 12:1-4,7
Dz 14:21-22
Hbr 11:1-3