Choroba grzechu – Mk 1:40-45 – Konrad PłudowskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Mk 1:40-45
Rz 3:23
1J 1:7
2Tm 3:16
Ps 51:9,12 [51:7,10 w UBG]