Jakie jest Twoje pochodzenie? – Ga 4:21-31 – Wojciech StudzińskiWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ga 4:21-31
Pwt 27:26
Jk 2:10
Hbr 11:8,10
Flp 3:20
Rdz 21:8-9
Rdz 17:17-22
Rdz 8:16-17
2Kor 6:1-10
J 8:36
Rz 6:22