Wolność, która jest w prawdziwym chrześcijaństwie – Ga 5:1-12 – Andrzej PudziszWykorzystane fragmenty Słowa Bożego:
Ga 5:1-12
Ga 2:16
Dz 15:1,4-5
Dz 15:10-11
Mt 11:28-30
Ga 5:2
Rz 8:38-39
Ga 3:10
Ef 2:8-9
Rz 8:23-25
J 6:39-40
2P 2:2-3,9
Ga 2:3-4
Ga 4:17
Mt 23:13-15,33