Słowo Boże orężem wierzącego – 2 Tm 3:10-17 | Igor Włosek

Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Wspólnota Biblijna KWCh (Wrocław Robotnicza)
Słowo Boże orężem wierzącego - 2 Tm 3:10-17 | Igor Włosek
/

kwch.wroclaw.pl